Kakor policy

Med denna kakor-policy vill vi informera dig om användningen av kakor eller liknande lagringsteknologier (nedan kallade ”kakor” eller ”cookie”) på denna webbplats.

 

Vad är kakor?

Cookies är små textfiler som lagras av din webbläsare på din enhet för att spara viss information eller bildfiler, t.ex. pixlar. Nästa gång du besöker vår webbplats på samma enhet kommer informationen som sparats i kakorna därefter att överföras antingen till vår webbplats (”First Party Cookie”) eller till en annan webbplats som cookien tillhör (”Third Party Cookie”).

 

Genom den information som sparats och returnerats erkänner respektive webbplats att du redan har öppnat och besökt den med webbläsaren du använder på den enheten. Vi använder denna information för att kunna designa och visa webbplatsen på ett optimalt sätt i linje med dina preferenser.

 

I det avseendet är det bara cookien som identifieras på din enhet. Utöver denna omfattning kommer dina personuppgifter bara att sparas efter ditt uttryckliga medgivande eller om det är strikt nödvändigt att kunna använda den tjänst som erbjuds till dig och få tillgång till dem i enlighet därmed.

 

Samtycke till användning av kakor

Kakor som inte är strikt nödvändiga för att göra tjänsterna tillgängliga på vår webbplats används endast när du ger oss ditt samtycke. Så snart du aktivt accepterar användningen av cookies via cookie-bannern på vår webbplats, samtycker du till användning av cookies.

 

Du kan naturligtvis anpassa dina cookie-inställningar när som helst, till exempel genom att aktivera eller inaktivera enskilda cookie-kategorier.

 

Du kan ta reda på hur du inaktiverar eller tar bort kakor i allmänhet (dvs inklusive viktiga kakor) i din webbläsare kan hittas under den sista punkten i denna cookiepolicy.

 

Rättslig grund

Om du har gett samtycke till användning av cookies på grundval av ett meddelande (Cookie-banner) som visas på våra webbplatser (”cookies-banner”) regleras lagligheten av denna databehandling av art. 6 (1) (a) GDPR. Där samtycke inte begärs, är den rättsliga grunden för användningen av dessa funktionella cookies ett legitimt intresse (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av webbplatsen och tjänsterna) i den mening som avses i Art. 6 (1) (f) GDPR).

 

Cookie-kategorier

Vi delar upp cookies vi använder i följande kategorier baserat på deras syfte och funktion:

Strikt nödvändiga kakor;

Funktionella kakor;

Prestanda kakor; såväl som

Marknadsföring / tredje part / samtycke baserade kakor

 
Strikt nödvändiga kakor

Strikt nödvändiga cookies garanterar funktioner utan vilka du inte kan använda den här webbsidan och tjänsten som avsedd. Dessa kakor används uteslutande av denna webbplats och är därför cookies från första parten. Detta innebär att all information som lagras i kakorna kommer att returneras till denna webbplats.

Strikt nödvändiga cookies kan inte aktiveras eller inaktiveras individuellt. Du kan dock ändra dina cookie-inställningar via Cookie-inställningarna eller avaktivera alla cookies i din webbläsare när som helst (se nedan ”Avaktivering eller radering av alla cookies”).

 

Funktionella kakor

Funktionella cookies möjliggör för vår webbplats att lagra information som redan tillhandahållits (t.ex. registrerat namn eller språkval) och att erbjuda dig förbättrade och mer personliga funktioner baserat på denna information. Dessa kakor samlar in och lagrar endast anonym information.

 

Följande funktionella cookies används på denna webbplats:

 

Du kan välja bort att använda funktionella kakor när som helst genom att justera dina cookieinställningar i enlighet därmed.

 

Prestanda kakor

Prestandakakor samlar in information om hur våra webbplatser används för att förbättra deras attraktivitet, innehåll och funktionalitet. Dessa cookies hjälper oss till exempel att avgöra om och vilka undersidor på vår webbplats som besöks och i vilket innehåll du är särskilt intresserad. I synnerhet registrerar vi antalet besök på en sida, antalet undersidor som åtkomts, tiden på vår webbplats, ordningen på de besökta sidorna, vilka söktermer ledde dig till oss, landet, regionen och i förekommande fall, staden från vilken åtkomst har gjorts och andelen mobila enheter som kommer åt våra webbplatser. Din dators IP-adress, som överförs av tekniska skäl, anonymiseras också automatiskt och tillåter oss inte att dra några slutsatser om dig som enskild användare.

 

Du har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som används för statistiska ändamål i enlighet med artikel. 89 para. 1 GDPR av skäl som uppstår från din specifika situation. För att utöva de ovannämnda och andra rättigheterna för den registrerade kan den berörda parten när som helst kontakta webbplatsägaren via den kontaktadress som anges i avtrycket eller integritetspolicyn.

 

Du kan välja att använda prestanda kakor när som helst genom att justera dina Cookie-inställningar i enlighet därmed.

 

Tredjepartskakor

Marknadsföring / tredjepartskakor härstammar från externa reklamföretag (bland andra) och används för att samla information om de webbplatser som du har besökt för att t.ex. skapa riktad reklam för dig.

Följande marknadsförings- / tredjeparts- / samtyckebaserade cookies används på vår webbplats:

Du kan dra tillbaka ditt samtycke till användning av marknadsföring / tredjepartscookies individuellt och när som helst med verkan för framtiden genom att justera dina cookieinställningar i enlighet därmed.

 

Inaktivering eller radering av alla cookies

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att cookies i allmänhet förhindras från att sparas på din enhet och / eller att du frågas varje gång om du håller med om att cookies ska aktiveras. Du kan också när som helst ta bort cookies som har aktiverats igen. Du kan ta reda på hur allt detta fungerar i detalj via din webbläsares hjälpfunktion.

Observera att generellt avaktiverande cookies kan leda till funktionella begränsningar på vår webbplats.