Sekretesspolicy

Den information som du lämnar ifrån dig på Happy Leashes kommer att endast användas för att fullfölja din order.

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR).

Vid beställning behöver Happy Leashes alltid ditt namn, adress samt telefonnummer för att kunna kontakta dig om något oförutsett händer. 

Har du inte köpt hos Happy Leashes på tre år kommer du att raderas ur datasystemet. Du kan också kontakta oss för att radera dig från systemet tidigare. Du blir då anonym i systemet men uppgifterna finns kvar för att vi ska kunna se besöksstatistik. All besöksstatistik raderas permanent efter tre år. Om du önskar bli raderad permanent utan att din anonyma besöksstatistik sparas går det också bra. 

När du handlar i våran webshop registreras dina uppgifter hos Stripe och deras regler finns här https://stripe.com/se/privacy.

Happy Leashes ansvarar för att dina uppgifter som samlas i våran kundregister hanteras korrekt. 

Genom att registrera dig i Happy Leashes kundregister godkänner du dessa villkor. 

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas

reCAPTCHA

Vi använder reCAPTCHA-tjänsten som tillhandahålls av Google Inc. (Google) för att skydda dina inmatningar via internetformulär på denna webbplats. Plugin-programmet kontrollerar att du är en person för att förhindra att vissa webbfunktioner används (på olämpligt sätt) av spambottar (särskilt kommentarer). Denna plugin-fråga omfattar överföring av IP-adressen och eventuellt andra uppgifter som krävs av Google för Google reCAPTCHA-tjänsten. För detta ändamål kommuniceras och används din inmatning av Google. Din IP-adress är dock tidigare kortad av Google i medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra stater som är part i avtalet för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och är som sådan anonym. Endast i undantagsfall överförs en fullständig IP-adress till en Google-server i USA och kortas där. Google använder informationen för att utvärdera din användning av denna tjänst på uppdrag av operatören av denna webbplats. IP-adressen som tillhandahålls av reCaptcha från webbläsaren får inte slås samman med andra data från Google.
Denna datainsamling omfattas av Googles (Google Inc.) regler för dataskydd. För mer information om Googles sekretesspolicy kan du besöka: https://policies.google.com/privacy?hl=sv
Genom att använda reCAPTCHA-tjänsten samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited. Om det ansvariga organet för databehandlingen som sker via denna webbplats har sin bas utanför det europeiska ekonomiska området och Schweiz, utförs tillhörande Google Analytics-databehandling av Google LLC. Google Ireland Limited och Google LLC. nedan kallas ”Google”.

 

Cookies

Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som sparats på webbplatsens besökares dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera deras användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien (inklusive den trunkerade IP-adressen) om användningen av webbplatsen kommer normalt att överföras till och lagras av Google.

 

Google Analytics används uteslutande med tillägget ”_anonymizeIp ()” på denna webbplats. Denna förlängning säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom trunkering och utesluter en direkt personlig referens. Via denna förlängning avkortar Google webbplatsbesökarens IP-adress inom EU: s medlemsländer eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i exceptionella situationer kommer webbplatsbesökarens fullständiga IP-adress att överföras till Googles servrar i USA och trunkeras där. IP-adressen, som tillhandahålls av webbplatsens besökares webbläsare vid användning av Google Analytics, kommer inte att slås samman av Google med andra data från Google.

 

På platsoperatörens vägnar kommer Google att använda den information som samlas in för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla andra webbplats- och internetrelaterade tjänster till webbplatsoperatören (artikel 6 (1) (f)) BRP). Det legitima intresset för databehandling ligger i optimeringen av denna webbplats, analysen av användningen av webbplatsen och anpassningen av innehållet. Användarnas intressen är tillräckligt skyddade av pseudonymisering av deras data.

Google LLC. har bekräftat att de uppfyller EU-U.S.A. Privacy Shield Framework och på den grunden ger de en garanti för att följa europeisk dataskyddslagstiftning. Uppgifterna skickas och länkas till Google Analytics-cookies, t.ex. användar-ID eller reklam-ID kommer att raderas automatiskt efter 50 månader. Radering av data vars lagringsperiod har uppnåtts görs automatiskt en gång i månaden.

 

Webbplatsbesökaren kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i sin webbläsare. Webbplatsbesökaren kan också förhindra Google från att samla in information (inklusive deras IP-adress) via cookies och bearbeta denna information genom att ladda ner webbläsarens plugin och installera den: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Opt-out

Du kan förhindra att samla data från Google Analytics genom att klicka här. En tom cookie (”opt-out cookie”) aktiveras och förhindrar att data samlas när din hemsida besöks.

Mer information om databehandling och användning av Google, inställningar och avaktiveringsmöjligheter finns i Googles sekretesspolicy (https://policies.google.com/privacy) samt i Google Ads-inställningar (https://adssettings.google.com/autentiserade).